Genomlysningen - bransch

Energi

Inom Energisektorn så har vi gjort genomlysningar för såväl energibolag som är verksamma på en lokal marknad, som för verksamheter som är verksamma på lands/global marknad. Dessa har i huvudsak varit kopplade till förändringar avseende informationssystem av olika slag, men också då organisationer skall sammanföras till en gemensam enhet.

Telecom

I Telecom så finns en tydlig bakgrund inom att ligga i framkant inom teknikutvecklingen. Att dokumentera och förstå såväl dagens miljö som kommande utmaningar kräver förståelse bland verksamhetens intressenter och medarbetare. Vi har lång erfarenhet från telecom som bransch, vilket vi drar nytta av vid arbete i andra branscher.

Automotive / fordonsindustri

Inom fordonsindustrin är det vanligt med fokus på kostnadsoptimering vilket leder fram till att behovet av genomlysning är stort i samband med organisatorisk förändring eller utveckling. Vi har deltagit i förstudier för såväl större som mindre förändring hos både huvudleverantör som underleverantör.

Processindustri

Processindustrin är känsliga för störningar, där även en liten störning kan komma att kosta mycket stora belopp i stillestånd. Behov av att förutse framtida eventuella problem är därför stort, vilket har givit oss möjligheten att hjälpa till med genomlysningar av olika slag.
Genomlysningen.se
Förstudier Behovsanalys Kravanalys Intressentanalys Konsekvensanalys
Vi arbetar med:
Version 0.81, 2018-01-10
© Genomlysningen.se 2018.
Vi arbetar med:
Förstudier Behovsanalys Kravanalys Intressentanalys Konsekvensanalys Riskevaluering