Välkommen till Genomlysningen.se

Vi belyser dina handlingsalternativ

För dig som kund, så kan det vara av avgörande vikt i samband med ett förändringsarbete att se olika handlingsalternativ.

Från ett nu-läge till ett framtida läge

Vi börjar med att beskriva ditt nu-läge för att övergå till att dokumentera ett eller flera framtida lägen avseende din organisation, lokalisation, informationssystem eller på vilket sätt olika framtida lägen kan komma att påverka din överensstämmelse med lagar, regler eller policies.

Handlingsalternativen

Sist men inte minst, vi beskriver vilka handlingsalternativ som står till buds samt vilka konsekvenser som är sannolika för de olika alternativen.
Genomlysningen.se

Branscher

Energi Inom Energisektorn så har vi gjort…. läs mer... Telecom I Telecom så finns en tydlig bakgrund inom att.. läs mer... Fordonsindustri/Automotive I fordonsindustri är fokus på kostnadsoptimering stor vilket …. läs mer... Processindustri För processindustrin kan även små störningar få stora konsekvenser …. läs mer...
Version 0.81, 2018-01-10
© Genomlysningen.se 2018.
Vi arbetar med:
Förstudier Behovsanalys Kravanalys Intressentanalys Konsekvensanalys Riskevaluering