Genomlysningen.se
Förstudier Behovsanalys Kravanalys Intressentanalys Konsekvensanalys Riskevaluering
Version 0.81, 2018-01-10

Kontakta oss

Du når oss i öppet forum på fredagar

Kontakt

Genomlysningen.se

Stockholm, Sweden t: +46 (0) 736 846476 t: +46 (0) 768 232170 e: info@genomlysningen.se
© Genomlysningen.se 2018.
Vi arbetar med:
Förstudier Behovsanalys Kravanalys Intressentanalys Konsekvensanalys Riskevaluering