Genomlysningen.se - Verktyg

DMAIC

DMAIC använder vi som modell och stöd. Inom Genomlysningen.se är det i första hand DMA (dvs Define, Measure, Analyze) som dominierar vårt arbete.

PROPS

PROPS projektmodell som är vanlig inom telecom, har vi många års praktisk erfarenhet från.

Six Sigma

Six Sigma är för oss vår stödmodell inom verksamhetsutveckling.

SIPOC

Modellen använder vi under arbetet med processbeskrivning eller modellering.
Genomlysningen.se
Förstudier Behovsanalys Kravanalys Intressentanalys Konsekvensanalys
Vi arbetar med:

Verktygsöversikt

DMAIC PROPS Six Sigma Lean SIPOC PMP Prince 2 Qualiware ARIS Sparx Enterprise Architect
Version 0.81, 2018-01-10
© Genomlysningen.se 2018.
Vi arbetar med:
Förstudier Behovsanalys Kravanalys Intressentanalys Konsekvensanalys Riskevaluering