Genomlysningen.se - Varför det?

Scenarioplanering

Scenarioplanering använder vi i vårt arbete för att beskriva olika framtida val av handlingsalternativ.

Systemutveckling / Systembyte

I samband med att systemutveckling sker antingen genom att utveckla ett nytt informationssystem eller att byta ett äldre mot ett nyare så är det av väsentlig vikt att kunna dokumentera dagens affärsprocesser samt hur de tilltänkta processerna kan komma att fungera.

Organisation

En organisation skapas för att möta tilltänkta affärskrav, vilket innebär att såväl dagens affärskrav, som de kommande affärskraven måste vara kända.

Compliance frågor

En idé om förändring kan möta på oväntat motstånd avseende compliance frågor, såsom att uppfylla krav inom redovisning, beskattning (inkomst, moms, punktskatt mm), samt övriga legala och fiskala direkt (tex tull).
Genomlysningen.se
Förstudier Behovsanalys Kravanalys Intressentanalys Konsekvensanalys
Vi arbetar med:

Branscher

Energi Telecom Automotive Procesindustri Kommun och landsting
Version 0.81, 2018-01-10
© Genomlysningen.se 2018.
Vi arbetar med:
Förstudier Behovsanalys Kravanalys Intressentanalys Konsekvensanalys Riskevaluering